Ögonfakta

Grönstarr

Grönstarr (Glaukom) är en sjukdom i ögat orsakad av ökat vätsketryck. Det finns flera orsaker till varför detta tillstånd uppstår.

Under sjukdomsförloppet skadas synnerven som utan behandling leder till att man blir blind på det drabbade ögat. Grönstarr förekommer oftast hos äldre personer och är sällsynt hos personer under 50 år.

Varför man får grönstarr är inte fullt ut känt. Ärftlighet kan vara en bidragande faktor.

Grönstarr är en långsam sjukdom och sträcker sig över årtionden. För de som har föräldrar eller syskon med sjukdomen rekommenderas regelbundna kontroller efter man fyllt 40 år och var 18:e månad efter man fyllt 45 år.

För att få diagnosen grönstarr krävs det att det finns en skada på synnerven med försämring av synfältet. Synfältet testas med datorstyrd perimetri. Ultraljudsmätning av hornhinnans tjocklek är viktigt för diagnosen.

Behandlingen av glaukom är i första hand att bromsa sjukdomen med trycknedsättande ögondroppar eller laserbehandling (SLT). Behandlingen får inte förändringar att gå tillbaka. Laserbehandling kan hjälpa att sänka trycket. Den är lätt att utföra och ger sällan komplikationer. Behandlingen kan ersätta behandling med droppar som ska tas i flera år.

Gråstarr

Gråstarr är den vanligaste orsaken till dimsyn hos de äldre men drabbar människor i alla åldrar. Gråstarr innebär att ögats lins blir grumlig och orsakar suddig syn. Det enda sättet att behandla gråstarr är genom operation som kan ta 10-15 min. Efter operationen går det bra att åka hem. Med den senaste tekniken opereras gråstarr med mycket gott resultat.

Torra ögon

Torra ögon är ett problem som drabbar 10-15 % av befolkningen. Särskilt kvinnor är drabbade.

Symptomen för torra ögon är gruskänsla, trötthet i ögonen, dimsyn och även rinnande ögon. Detta beror på att irriterande torra fläckar på ögats yta aktiverar reflextårar.

Orsaken till ögontorrhet är bristande tårproduktion. Bristen kan uppstå som biverkning av olika läkemedel och även orsakas av vissa sjukdomar och infektioner. Patienter med Sjögrens syndrom får torra ögon på grund av autoimmun inflammation i tårkörteln.

Diabetes

Dåligt eller ej tillräckligt behandlad diabetes kan orsaka synnedsättning och till och med blindhet. Det bildas blödningar och nya kärlinväxter i näthinnan som blöder inne i ögat. Detta leder till att synceller blir förstörda. I ett tidigt stadium kan man behandla sjukdomen med laser och/eller en ny medicin.

Åldersförändring i gula fläcken

Gula fläcken (Makula) är det centrala området på näthinnan där vi har vårt detaljseende.

Äldre människor kan drabbas av förändringar i gula fläcken som kallas makuladegeneration. Man får gradvis förlust av det centrala seendet och synen överhuvud taget.

Åldersförändringen drabbar i synnerhet personer över 70 år.

Torr makuladegeneration – är den vanligaste formen. Ljuskänsliga celler förstörs gradvis som leder till försämring av det centrala seendet men inte till total blindhet.

Våt makuladegeneration – drabbar 10-20 % av personerna som får maculadegenerationer. Onormala, nybildade blodkärl växer under gula fläcken och läcker vätska eller blöder med snabb synnedsättning och oftast bestående synnedsättning. På senare tid tillämpar man en en ny metod som kan stoppa sjukdomen om den utförs i ett tidigt stadium av sjukdomen.

Copyright © 2021 Fruängens Ögonklinik | Design av Merreklam